Here อาหารสัตว์

Here อาหารสัตว์บริการรักษาทั่วไป

ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว

ป้องกันเห็บหมัด

ถ่ายพยาธิ กำจัดเห็บหมัด

ผ่าตัดทำหมัน ผ่าคลอด เย็บแผล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าบริการได้ที่

294 หมู่ 3 ซอยเปียร์นนท์ ต.คูคต อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12130

image