โรงพยาลาลสัตว์ลำพูน

130 หมู่ 2 ต.เหมือง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

image