โรงพยาบาสัตว์เพ็ททูแคร์

158 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่ -พร้าว ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

image