โรงพยาบาลหมาจ๋าแมวจ๋า

39 หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

image