โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 (Vet 4 Animal Hospital) 24 ชั่วโมง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เปิดให้บริการดูแลทางด้านสัตวแพทย์มามากกว่า 35 ปี เราสั่งสมประสบการณ์การรักษาสัตว์และความชำนาญเฉพาะทางของทีมสัตวแพทย์มาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้เป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์ที่มีประสิทธิภาพการรักษาอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทางโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการรักษามาเป็นอันดับต้นด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยีทางการรักษาใหม่ ๆ เข้ามาให้บริการเสมอ เช่น การรักษาด้วยเครื่อง Ultra 4D, Echo หรือการทำ “ธาราบำบัด” ที่จะช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยการใช้น้ำเข้ามาช่วยในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาสัตว์ทั่วไป บริการคลินิกพิเศษ โดยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน บริการอาบน้ำตัดขน รับบริการทั้งสุนัข แมว นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลมีบริการพิเศษ รับฝากสัตว์เลี้ยง โรงแรมแมว บริการส่งสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ และบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั้งสัตว์ป่วยนอก (OPD) และสัตวป่วยใน (IPD)

การเดินทาง: รถส่วนตัวสามารถมาได้ทั้งฝั่งทางถนนริมคลองประปา และถนนวิภาวิดีรังสิต จุดสังเกตอยู่ใกล้กับตลาดประชานิเวศน์ 1

โรงพยาบาลสัตว์ Vet 4 เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่เข้มข้นด้านการรักษา ให้ความสำคัญกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงทุกตัว มีทีมแพทย์ และทีมงานอื่นๆ พร้อมที่จะดูแลสัตว์เลี้ยง และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีคลินิกพิเศษที่หลากหลาย ทั้งคลินิกพิเศษโรคหัวใจ โรคตา โรคทันตกรรมและศัลยกรรม โรคกระดูกและข้อ โรคประสาท โรคผิวหนัง ธาราบำบัด และคลินิกโรคแมว

image