โรงพยาบาลสัตว์ สัตวมิตร

560 ถนนลาดพร้าว-วังหิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

image