โรงพยาบาลสัตว์ ที เอช

20/3 หมู่ที่8 ซอยโยธินพัฒนา คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240

image