โรงพยาบาลสัตว์ ทองหล่อ สุขุมวิท

205/19-20 ซอยทองหล่อ ระหว่างซอย 9 กับ11 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

image