โรงพยาบาลสัตว์โพธิ์แก้ว

15 ซอยโพธิ์แก้ว ถนนโพธิ์แก้ว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240

image