โรงพยาบาลสัตว์โชคชัย 4

116/25-26 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

image