โรงพยาบาลสัตว์แคปปิตอล

80,82 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

image