โรงพยาบาลสัตว์เอสแอลวี

24/1 ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

image