โรงพยาบาลสัตว์เมตตา ปัตตานี

139/11-12 ถ.นาเกลือ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

image