โรงพยาบาลสัตว์เจริญนคร

922 ซอยเจริญนคร 30/2 ถนนเจิญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพ 10600

image