โรงพยาบาลสัตว์เกษตรศรีตรัง สาขาลาดปลาเค้า

18/28 ถนนลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ 10220

image