โรงพยาบาลสัตว์อินทนนท์

46/5 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

image