โรงพยาบาลสัตว์อรุณสวัสดี

117/8 ซอยเวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

image