โรงพยาบาลสัตว์หางดง

8 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

image