โรงพยาบาลสัตว์หลังสวน

158/3 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

image