โรงพยาบาลสัตว์หมอสุนทร

73/3-4 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

image