โรงพยาบาลสัตว์หมอพลอย

160/4 ม.8 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

image