โรงพยาบาลสัตว์หมอปราโมท

40/169 ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

image