โรงพยาบาลสัตว์หมอนุก

205 ถนน เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

image