โรงพยาบาลสัตว์หมอทรงศักดิ์

86 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

image