โรงพยาบาลสัตว์หมอกิตติ (นครศรีธรรมราช)

61/14-15 ถนน นครศรีธรรมราช – ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

image