โรงพยาบาลสัตว์หนองบัว (หมอปอม)

51/6 หมู่ 7 ถนนหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

image