โรงพยาบาลสัตว์หนองจ๊อม

316/1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

image