โรงพยาบาลสัตว์สุพรรณบุรี

249/168-169 ม.5 ซอยศิริวัฒน์ ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

image