โรงพยาบาลสัตว์สีวลี

229 หมู่ 14 ถนนศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

image