โรงพยาบาลสัตว์สันทราย

564/2 หมู่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

image