โรงพยาบาลสัตว์สันทรายทอง

29/17 หมู่ 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

image