โรงพยาบาลสัตว์สัตหีบ

45 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

image