โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์แสนสุข

141/11 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

image