โรงพยาบาลสัตว์สหมิตร

109/4-5 หมู่หมู่ 19 ถนนสหมิตร ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

image