โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงลาดกระบัง

660 ถนนลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

image