โรงพยาบาลสัตว์สวนผึ้ง-ชัฏป่าหวาย

12 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

image