โรงพยาบาลสัตว์สมายด็อก

19/16 หมู่ 8 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

image