โรงพยาบาลสัตว์สถานีรักษาสัตว์

303/91 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

image