โรงพยาบาลสัตว์ศิริราษฏร์

15/3 ซอย ศิริราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

image