โรงพยาบาลสัตว์ศิริราษฎร์ อ่าวลึก

13/19-21 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81000

image