โรงพยาบาลสัตว์ศรีสะเกษ

778/4 ราชการรถไฟ 4 ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

image