โรงพยาบาลสัตว์ศรีนคร

40 ถ. โพศรี ต.เมือง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

image