โรงพยาบาลสัตว์วงเวียนใหญ่

1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพ 10600

image