โรงพยาบาลสัตว์ลานนา

307/20-21 หมู่ที่ 6 ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

image