โรงพยาบาลสัตว์ลาดบัวหลวง

59/7-8 ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

image