โรงพยาบาลสัตว์ลพบุรี

361,363 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

image