โรงพยาบาลสัตว์รุ่งวัฒนา

86 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

image