โรงพยาบาลสัตว์รัษฎา

66, 62-64 ม.2 ถ. เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

image