โรงพยาบาลสัตว์รังสิต-คลองสอง

10/42 หมู่ 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

image