โรงพยาบาลสัตว์รังสิตปทุม

57 15-16 ม.2 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

image